1. Skudeneshavn sjø speidergruppe

Facebook
Start presentasjon

Speiderne i Skudeneshavn

Med våre ca 90 medlemmer er vi en av de største speidergruppen på Haugalandet, og driver aktivt speiderarbeid på land og på sjø for barn og unge fra 3. klasse og opp t.o.m. videregående. Gruppen ble stiftet i 1928, og har vært i kontinuerlig drift frem til i dag. 

Vi tilhører Norges speiderforbund (NSF), hvis formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet. 

Vi har aktiviteter hele året, og ønsker å tilby våre medlemmer praktiske og lærerike friluftsliv aktiviteter på land og sjø. 

Ved hjelp av frivillige og innsamlede midler drifter vi i dag speiderarbeidet, speiderhus, hytte og båter.

https://sites.google.com/a/1skudeneshavnsjo.com/www/home/grasrotandelen