Lov og løfte

Speiderløftet

Speiderløftet handler om vår vilje til å gjøre verden til et litt bedre sted å være. Gjennom å avlegge speiderløftet lover hver enkelt speider å gjøre sitt beste.

Jeg lover etter beste evne å:

 • søke mitt livssyn,

 • hjelpe andre og

 • leve etter speiderloven.


Speiderloven (bokmål)

 1. En speider søker sin tro og respekterer andres.

 2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.

 3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.

 4. En speider er en god venn.

 5. En speider er ærlig og pålitelig.

 6. En speider kjenner naturen og verner om den.

 7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.

 8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.

 9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.

 10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.