Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Foto: Peder@Songedal.no

Hvordan blir jeg speider?

Ta kontakt med din lokale speidergruppe. Vet du ikke hvordan du skal komme i kontakt med gruppen kan du finne det ut på www.speiding.no eller ringe det sentrale sekretariatet (forbundskontoret) på 22 99 22 30. Det er din lokale gruppe som melder deg inn. Noen grupper kan av og til ha ventelister fordi det er så mange på stedet som ønsker å bli speidere.

Hvem kan bli speidere?

Alle over 6-7 år kan bli speidere, men det er noen lokale forskjeller. Undersøk med lokal gruppe om hvor gamle barna må være for å bli med.

Hva gjør speidere?

Speidere gjør veldig mye forskjellig. Felles for alle er at vi er mye ute i naturen. Det er imidlertid store lokale forskjeller. Noen speidere er mye på sjøen, mens andre er mest i skogen eller på fjellet. Felles for alle speidere er at vi jobber med et eget treningsprogram som innebærer å løse mange ulike oppgaver. Dette kan du lese mer om på www.speiderbasen.no.

Må en være kristen for å være speider?

Nei, men speideren har en kristen formålsparagraf. Det vil si at man som speider må være åpen for å tro og av og til delta på religiøse aktiviteter som ”Scouts own” (speider-andakt) og gudstjenester. Speideren er åpen for alle religioner. Ledere trenger ikke avlegge noen form for troskapsløfte.

Tar det mye tid å være speider?

Det avhenger av hvor aktiv en er. De fleste speidere har ukentlige møter. Det er vanlig at en drar på en, to eller flere helgeturer i løpet av et år. De fleste speidergruppene er også på en ukes leir i løpet av sommeren. Turene, leirene og noen speidermøter krever også noen forberedelser.

Hvor er det speidere i min nærhet?

Du kan høre med kommunen din, se etter oppslag på skolene eller sjekke oversikten på www.speiding.no/kart/. Alle speidergrupper som har plass til flere medlemmer er listet opp der.

Hva er en gruppe?

En gruppe er den lokale aktive delen av speideren. Det finnes cirka 600 speidergrupper rundt om i landet. De aller fleste byene har en speidergruppe, noen har opptil flere. En speidergruppe består gjerne av en flokk, en tropp, et roverlag og en del ledere.

Hva er en tropp?

Speidere mellom 10 og 16 år er medlemmer i en tropp. En tropp består gjerne av flere patruljer.

Hva er en patrulje?

En patrulje er en liten enhet med tre til ti speidere som mer eller mindre leder seg selv. Speiderne er gjerne omtrent like gamle og de har en patruljefører og en assistent som ledere.

Hva er en patruljefører?

En patruljefører er lederen i en patrulje. Patruljelederen har gjerne med seg en assistent.

Hva kreves det av foreldre å ha et barn som er speider?

Ikke så mye, men det er lokale forskjeller. Noen speidergrupper har foreldreforeninger hvor en kan være med og bidra på ulike måter og i ulik grad. Mange grupper trenger for eksempel hjelp til transport i forbindelse med turer og leirer. I speideren er vi inneforstått med at arbeidstid og andre begrensninger ikke alltid gjør det like enkelt å ta aktivt del i barnas fritidsaktiviteter. I speideren tar vi konsekvensen av dette og ser store fordeler ved å være mange voksne som hver på vår måte kan yte litt. På den måten opprettholder vi kvaliteten på aktivitetene for barna uten å legge beslag på for mye av tiden til hver enkelt voksen. Foreldre er også velkomne både som hjelpeledere og ledere. Alle nye ledere får tilbud om å delta i speiderens ledertreningsprogram.

Koster det mye å være speider?

Nei. Sammenliknet med andre typiske fritidsaktiviteter er det å være speider noe av det som koster minst, men det er lokale forskjeller: Speiderne betaler kontingent til sin lokale gruppe, til kretsen og forbundet. Forbundskontingenten er for tiden på 360 kroner. Kretsene kan ta inntil halvparten av denne kontingenten, mens gruppene står fritt til å fastsette sin kontingent. I 2008 er høyeste totale kontingenten cirka 1 300 kroner, men gjennomsnittet for medlemskontingenten ligger godt under 1 000 kroner per år. Kontingenten kreves inn samlet av forbundet.

Hva får man som speider?

Mye! Først og fremst får du morsomme og spennende opplevelser, venner for livet og en av landets beste lederopplæringer. I tillegg får du medlemsbladet Speideren tilsendt fire-fem ganger i året. Er du over 16 år får du også lederbladet Gro. Du får tilgang til å leie hytter, leirsteder og båter til en rimelig penge. Alle speidere er i tillegg forsikret til, under og fra alle arrangementer i speiderregi.

Er det trygt å ha barn/ungdom i speideren?

Ja. Riktignok kan et aktivt speiderliv føre til skader av og til, men det er svært sjelden at det skjer noe alvorlig. Trening i å mestre ulike situasjoner, for eksempel teoretisk og praktisk opplæring i det å yte førstehjelp, er en viktig del av speideren. Skader du deg på en speidertur er du i gode hender! På større, nasjonale arrangementer er det alltid beredskapsgrupper til stede. Beredskapsgruppene består av speidere over 16 år som er godkjente til å takle ulykker og skader. Beredskapsgruppene kan sammenlignes med Røde kors hjelpekorps.

Hvor mange speidere er det per leder?

Det variere mye. Blant de yngste speiderne er det mange voksne ledere. Jo eldre speiderne blir, desto færre ledere forholder de seg til. Men ingen speidere drar på tur uten at noen voksne ledere er informert om hvem som reiser, hvor lenge de blir borte og hvor de skal.

Tekst og bilde hentet fra www.speiding.no