Sjøspeiding

Hva er sjøspeiding?

I prinsippet er sjøspeiding akkurat det samme som ”vanlig” speiding. Vi har de samme målene og de samme virkemidlene. I vinterhalvåret driver også de fleste sjøspeidergrupper med ”vanlig” speiding.

Det som gjør sjøspeiding til noe annet er bruken av sjø og det maritime som ramme for speiderarbeidet. Bruken av sjø som ramme praktiseres fra småspeidernivå til roveralder. Ved å bruke sjøen som ramme åpner man for en lang rekke aktiviteter som i stor grad hjelper gruppene og den enkelte speider å nå sine mål.

Programmet

Et av målene i speiderarbeidet er å utvikle selvstendige og ansvarsbevisste mennesker. Ved å bruke sjøen og båtliv er denne utviklingen godt synlig. I tillegg til det ”vanlige” treningsprogrammet som brukes i hele NSF har sjøspeiderne i en årrekke hatt et tilleggsprogram rettet mot båter.

Dette inneholder blant annet et stort fokus på sikkerhetsopplæring og mestring.

Nettverk for sjøspeiding

Kart over sjøspeidere