Utleie av speiderhytta

Det er gratis å bruke hytta for gruppens medlemmer.

Dagsbesøk på uteområdet (uorganisert) er gratis for alle.

Hytta kan leies ut til andre speidergrupper, organisasjoner og private, når ikke gruppen selv bruker den.


Utleiepriser hytta